Udarbejdelse af testamente

Vi hjælper med udarbejdelse af et fyldestgørende testamente i forbindelse med boligkøb.

Vores priser

Udarbejdelse af testamente

3.000 kr.

Inkl. moms

Vi hjælper med udarbejdelse af et fyldestgørende testamente i forbindelse med boligkøb.

Book nu
rasmus andersen

Rasmus Andersen

Indehaver, køberrådgiver og ejendomsmægler

Tlf. 31 900 156
Mail: rasmus@koebsmaeglerne.dk

Lars Frilev

Finansiel rådgiver

Tlf. 30 923 486
Mail: lars@koebsmaeglerne.dk

thomas boe

Thomas boe

Indehaver, køberrådgiver og ejendomsmægler

Tlf. 31 900 155
Mail: thomas@koebsmaeglerne.dk

Få udarbejdet et testamente

Købsmæglerne hjælper jer med at udarbejde et fyldestgørende testamente. Et testamente sørger for, at den længstlevende af jer er godt sikret, hvis den anden går bort. Testamentet sørger også for, at jeres efterladte arver efter jeres ønske. Det gælder, hvis en af jer går bort, men også hvis I går bort samtidig. Det kan være en god idé at have et testamente i tilfælde af begivenheder som ophævelse af uskiftet bo eller lignende.

Testamente-eksempel

I kan få skrevet alt ind i jeres testamente, men nedenfor har vi oplistet et testamente-eksempel med typiske punkter:

Testamente-eksempel

  • Arv efter førstafdøde
  • Arv efter længstlevende
  • Arv ved samtidig dødsfald
  • Særeje for arv eller særeje ved huskøb
  • Arveregler for ægteskab – og ved evt. ophævelse
  • Arveregler for samliv – og ved evt. ophævelse

Testamentet sørger for, at jeres arv fordeles efter ønske, hvis den ene af jer går bort, eller hvis I begge går bort på samme tid. Det er en juridisk sikkerhed, som I selv kan få indflydelse på. Et testamente ved huskøb kan være en rigtig god idé.

Hvorfor hjælper vi som købsmæglere med testamenter?

Fordi testamentet ofte udarbejdes i takt med, at man som samlevende får en fælles arv i form af boligens værdi. Testamenter udarbejdes ofte, når man køber bolig for første gange. På den måde kan I sikre hinandens livssituation i tilfælde af, at den ene går bort.

Samejeoverenskomst ved boligkøb

Det er også smart at udarbejde en samejeoverenskomst, når I køber bolig sammen. Det er en form for juridisk regelsæt, der skal imødekomme uoverensstemmelser vedrørende boligen – hvis I af uransagelige grunde skulle flytte fra hinanden.

Hos Købsmæglerne er vores mål at skabe tryghed i hele boligprocessen, hvorfor vi netop også tilbyder vores hjælp med både testamente og samejeoverenskomst.

Problematikker uden testamente

De fleste kender til et testamente. Det er dokumentet, som fortæller, hvem der skal arve i forbindelse med et dødsfald – og hvad der arves. Hvis der ikke eksisterer et testamente, vil den almindelige arvelovgivning træde i kraft. I manges tilfælde vil det også være en naturlig konsekvens. Der er dog flere tilfælde, hvor arvelovgivningen kan skabe problematikker for de efterladte, hvorfor det kan være en god idé at lave et særskilt testamente.

  • Samlevende

Hvis I er samlevende uden giftemål eller testamente, så vil den afdødes børn og forældre arve fra den afdøde. Det er jo som udgangspunkt ikke forfærdeligt. Alligevel har det før vist sig at være kilden til flere stridigheder. Eksempelvis kan den samlevende ende med ikke at have råd til at sidde i boligen, fordi den afdødes forældre arver den afdødes boligværdi, og måske ikke ønsker at hjælpe. Det er langt fra ofte, at det sker, men en samejeoverenskomst er bare en sikker måde at imødekomme disse ødelæggende uoverensstemmelser.

  • Ægteskab

Er I gift, så vil I som udgangspunkt sikre hinanden arveret gennem ægteskabet. Har I fælles børn, så vil de modtage 50% af arven, mens den tilbageværende ægtefælle modtager 50%. Det lyder jo som udgangspunkt også meget fornuftigt. Dog kan der også være særtilfælde, hvor det kan skabe problemer. Det gælder blandt andet boligsituationen. Eksempelvis kan man i et testamente indføre, at ægtefællen vil sidde i uskiftet bo med børn i tilfælde af, at ægtefællen går bort. Det betyder, at arven først gøres op – og børnene arver deres andel – når begge forældre engang går bort. At sidde i uskiftet bo med børn betyder, at ægtefællen ikke skal udbetale arv til børnene med det samme og derfor har større økonomisk råderum. Har den længstlevende ikke et forhold til sine børn – eller barn – kan det netop blive et stort dilemma uden et testamente.

  • Skilsmisse

Desværre forholder det sig også sådan, at det er over hver 3. ægtepar, som bliver skilt i dagens Danmark. Det er ikke sagt for at skræmme jer, der netop er blevet gift, for jeres forhold er helt sikkert unik og skal ikke gøres op i statistisk. Det er derimod sagt for at fortælle, at det nok alligevel er vigtigt at forholde sig til både arveret og økonomi i tilfælde af en skilsmisse. Har I ikke et testamente, vil alt I arver som ægtepar være fælleseje. Det vil sige, at din ægtefælle efter en skilsmisse vil modtage 50% af en arv fra dine afdøde forældre, da det betragtes som jeres fælleseje. Sådan et dilemma kan imødekommes med et testamente. Derudover kan I også sørge for, at jeres børn ikke skal stå i samme dilemma ved indskrive, at jeres børn – på trods af ægteskab – arver alene fra jer.

Særeje-arv

Særeje-arv er navnet på det, som vi forholder os til i testamentet, som I udarbejder sammen med os – Købsmæglerne. Særeje-arv kan oversættes til særregler, som træder ud fra arvelovgivningen. Eksempelvis er testamentering af arv til din samlever en særeje-arv, der træder i kraft, hvis du går bort. Uden indførelsen af en særeje-arv vil det netop være arveloven som bestemmer, hvem der arver.

Testamente-pris og flere ydelser

Hos Købsmæglerne lyder vores testamente-pris på 3.000 kr. Vi har valgt, at vi ikke vil have en dyr testamente-pris, da det for os blot er et led i at kunne hjælpe med tryghed i alt, der vedrører boligkøbet. Udarbejdelse af testamente er jo kun én af mange måder, hvorpå vi hjælper i boligkøbet. Købsmæglerne kan også hjælpe med:

Vil du vide mere om udarbejdelse af testamente? Så kontakt os endelig:

Købsmæglerne – Vi sørger for, at I sørger for hinanden

FAQ

Hvad betyder uskiftet bo?

Hvis en gift person dør, kan enken/enkemanden vælge at ignorere arveretten for afdødes børn og i stedet få fuld kontrol over alle aktiver på bestemte betingelser. Hvis boet ikke “deles” på denne måde, kaldes det et “uskiftet bo”

 

Er det en fordel at være gift når man køber hus?

Når I bliver gift, bliver jeres aktiver normalt samlet til det, der kaldes formuefællesskab.

Sammenlægning af jeres ejendom og aktiver betyder, at I hver ejer halvdelen. En stor fordel ved at være gift er, at I automatisk arver fra hinanden og ikke skal betale arveafgift, også kaldet boafgift, på denne arv.

At være gift giver også mulighed for at sidde i uskiftet bo. Det giver den efterladte ægtefælle mulighed for f.eks. at blive boende i det fælles hjem, i stedet for at blive tvunget til at sælge det og fordele arven mellem børn eller andre arvinger.

 

Kan et hus være særeje?

Ja, et hus kan godt være særeje. Hvis både du og din kommende ægtefælle er enige, kan du få særeje på dit hus, inden I bliver gift. En ægtepagt er kun gyldig, hvis den er underskrevet og registreret af begge parter.